Ullerslev, tæt-lav boliger ved Højvænget

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, tæt-lav boliger ved Højvangen

 • Plannummer

  2.B.11

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal sammentænkes med udstykningen langs Kertemindevej. Bebyggelsen skal orienteres i forhold til udsigt, lys- og skygge samt trafikstøj. Arkitektonisk kvalitet skal sikres.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres passende friarealer ift. bebyggelsens karakter.

 • Miljø

  Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der stilles særlige krav til placering og anvendelse af bebyggelse samt valg af materialer og forbud mod brug af gift i området.

 • Trafik

  Der skal etableres rekreativt stisystem i området, som tilsluttes trafiksti langs Kertemindevej.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget