Infrastruktur og teknik

Infrastruktur og teknik omfatter de dele af den kommunale virksomhed, der handler om veje, stier, kollektiv trafik, havne og andre tekniske anlæg f.eks. affald og varmeforsyning. Herudover berøres andre tekniske anlæg så som vindmøller, biogasanlæg og lign.

Alle disse temaer er afgørende betingelser for borgeres og virksomheders daglige tilværelse, og de udgør dermed vigtige kommunale opgaver. I Kommuneplan 2017 gennemgås de enkelte temaer i forhold til den planlagte udvikling de næste 12 år.

Fælles fynsk infrastrukturplan

De 10 fynske borgmestre har besluttet at udarbejde en fælles fynsk infrastrukturstrategi. Formålet med infrastrukturstrategien er at fremme vækst i arbejdspladser, øge bosætningen og bidrage til trivsel og udvikling i alle egne på Fyn og øerne. Strategien skal bidrage til at prioritere og fremme de mest relevante og nødvendige infrastrukturinvesteringer på Fyn.

Mål og intentioner for strategien er beskrevet i et selvstændigt opslag om Fælles fynsk Infrastrukturplan.

Strategien kan ses via linket i linkboksen.