Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 16
Udvidelse af Nyborgs bykerne

Vedtaget 17. december 2019 efter offentlig høring i perioden 3. september til 29. oktober 2019.