1.E.5 - Nyborg, Lindholm Havn

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Lindholm Havn

 • Plannummer

  1.E.5

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Max. miljøklasse

  6

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Anvendelse

  Erhvervsområdet er forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift. Der kan imidlertid etableres virksomheder i samme eller højere miljøklasse, hvis de ikke medfører skærpede miljøkrav til de eksisterende virksomheder i erhvervsområdet.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må som udgangspunkt være op til 12,5 meter i højden. Der kan tillades bygninger på op til 20 meter i højden, hvis de placeres centralt i området og holder min. 25 meter til tilstødende boligområder og kajkant.

 • Miljø

  Den eksisterende støjvold skal til en hver tid tilpasses virksomhedernes støjniveau. Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring Fortum Waste Solutions A/S.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget