Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 24
Boliger og parkstrøg ved Banegårdsalléen, Nyborg

Endelig vedtaget af Nyborg Byråd 23. februar 2021 efter offentlig høring i perioden 13. oktober til 8. december 2020.

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty