Vedtaget 28. januar 2020 efter offentlig høring i perioden 1. oktober til 29. oktober 2019.