Rammebestemmelser for solceller og solfangere

Generelt gælder, at solceller og solfangere skal ligge plant med og følge tagfladens hældning.

Anlæggene må ikke have reflekterende dele eller overflader, der kan medføre blændende reflekser i forhold til naboer og trafik.

Anlæggene må ikke opsættes på fredede bygninger eller bygninger med bevaringsværdi 1-4 eller inden for udpegede særligt sammenhængende bygningsmiljøer og bevaringsværdige sammenhænge.

Vejledning om opsætning af solceller og solfangere kan ses via link i boksen til højre.