Hovedtemaer

Kommuneplanens hovedtemaer er de elementer, som udgør grundlaget for kommunens fysiske udvikling i planperioden frem til 2029. Det handler om, hvordan vi udvikler kommunen med nye boligområder, erhvervsområder, områder til detailhandel, offentlige- og kulturelle formål osv. Kommuneplanen handler også om, hvad der sker uden for byområderne i det åbne land. Hvordan ønsker vi at benytte - og beskytte - naturen og landskaberne?

Hovedtemaerne kan findes i menuen til venstre. For hvert hovedtema er opstillet de politiske mål på området, de nærmere retningslinjer for, hvad kommuneplanen fastlægger for hovedtemaet og endelig en nærmere redegørelse, der begrunder og uddyber retningslinjerne.

Endelig indgår hovedtemaerne på forskellig vis i Kommuneplan 2017's øvrige opslag om By og Land, Natur og Miljø, Ferie og Fritid og Infrastruktur og Teknik.