1.E.17 - Nyborg, Østerdam øst

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Østerdam øst

 • Plannummer

  1.E.17

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  1

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. (Hoteller, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring forretningsservice, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur).

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjde min. 2 etager. Der må indenfor rammeområdet opføres op til 2 pyloner med en topkote på 37,91 meter over DVR90 svarende til en højde på ca. 36-37 meter fra terrænniveau.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget