1.R.13 - Nyborg, voldterrænet

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, voldterrænet

 • Plannummer

  1.R.13

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Under iagttagelse af fredningsbestemmelserne kan der etableres legepladser o. lign.

 • Trafik

  Stiforbindelser skal bevares

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget