Nyborg, Aldershvilevej, Rødby m.m.

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Aldershvilevej, Rødby m.m.

 • Plannummer

  1.B.5

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 30 åben-lav og 40 tæt-lav. Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  De i området beliggende kolonihaver skal opretholdes eller alternativt omdannes til fælles friarealer.

 • Trafik

  Eksisterende stinet til naturområder skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området delvist omfattet af lokalplan nr. 109

 • Særlige bestemmelser

  Rødby er udpeget som bevaringsværdig, der udarbejdes bevarende lokalplan for området. I forbindelse med lokalplanlægning for mindre boligprojekter, der kan karakteriseres som huludfyldning, kan kommuneplanens generelle krav til størrelse på fælles fri- og opholdsarealer fraviges. Opholdsarealer skal fortsat være regulære, opholdsegnede og have rekreativ karakter.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget