Nyborg, Knudshovedkvarteret

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Knudshovedkvarteret

 • Plannummer

  1.B.11

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres detailhandel til områdets daglige forsyning, langs Knudshovedvej.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. Bebyggelsesprocent max 30 åben lav, 35 for tæt-lav og 60% for etageboligbyggeri. Der kan etableres én butik til områdets lokale forsyning med max. butiksstørrelse 1000 m2. Etageboligbygninger kan etableres i op til 10 m højde og med op til 2½ etager. På matr. nr. 8b Nyborg bygrunde kan der etableres i alt 927 m2 etageareal til boligformål.

 • Opholdsarealer

  På matr. nr. 8b Nyborg bygrunde skal der etableres i alt min. 100 m2 grønne friarealer til boligerne på grunden.

 • Trafik

  Eksisterende stiforbindelse bevares. På matr. nr. 8b Nyborg bygrunde gælder følgende særlige parkeringskrav: For bilparkering: min. ½ plads pr. bolig på op til og med 40 m2 og 1 plads pr. bolig på over 40 m2; for cykelparkering: min. 1½ plads pr. bolig.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget