Nyborg, Telegraf- og Ladegårdsskoven

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Telegraf- og Ladegårdsskoven

 • Plannummer

  1.R.16

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. bebygget grundareal i m2

  15%

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  50 m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Kolonihaver

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet.

 • Trafik

  Det rekreative stisystem skal opretholdes

 • Bemærkning til zonestatus

  Kun kolonihaveområder kan overføres til byzone ved lokalplan.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Koloni- og nyttehaver

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget