30.S.14 - Sommerhusområde Slude Strand

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde Slude Strand

 • Plannummer

  30.S.14

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring.

 • Bebyggelsens omfang

  Uanset den fastsatte bebyggelsesprocent kan der altid opføres 65 m2 sommerbolig og 50 m2 sekundær bebyggelse.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet der skal være åbent for offentlig passage.

 • Særlige bestemmelser

  Afstandskrav til skel fastsættes efter Bygningsreglement 2018.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget