30.S.11 - Sommerhusområde ved Slude Strand

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Slude Strand

 • Plannummer

  30.S.11

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan udstykkes max. 27 sommerhuse. Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring.

 • Områdets anvendelse

  Der skal udarbejdes en samlet landskabsplan for området.

 • Bebyggelsens omfang

  De maksimalt 27 sommerhuse, der kan udstykkes til, skal være efter en samlet plan. Udstykning og bebyggelse skal fastlægges iht. Bygningsreglement 18. Grunde skal udstykkes med en grundstørrelse på minimum 1200 m2, jf. Bygningsreglement 2018.

 • Opholdsarealer

  Området indenfor strandbeskyttelseslinien må ikke bebygges og skal udlægges til fælles friareal.

 • Særlige bestemmelser

  Afstandskrav til skel fastsættes efter Bygningsreglement 2018.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget