30.S.10 - Sommerhusområde ved Tårup, Slude Strand

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Tårup, Slude Strand

 • Plannummer

  30.S.10

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Uanset den fastsatte bebyggelsesprocent kan der altid opføres 65 m2 sommerbolig og 50 m2 sekundær bebyggelse.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet, som skal være åben for offentlig passage.

 • Særlige bestemmelser

  Afstandskrav til skel fastsættes efter Bygningsreglement 2018. For særligt smalle grunde ? defineret som værende under 18 meter på den korteste led ? skal der dog være mulighed for at bygge en sommerbolig på op til 8 meter i bredden, såfremt afstanden til skel mod nabo eller sti er min. 2,5 meter.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget