1.S.3 - Nyborg, Sommerhusområde ved Vagtstien

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Sommerhusområde ved Vagtstien

 • Plannummer

  1.S.3

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring.

 • Bebyggelsens omfang

  Uanset den fastsatte bebyggelsesprocent kan der altid opføres 65 m2 sommerbolig og 50 m2 sekundær bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Sommerhusområdet må ikke udvides.

 • Særlige bestemmelser

  Afstandskrav til skel fastsættes efter Bygningsreglement 2018. For særligt smalle grunde ? defineret som værende under 18 meter på den korteste led ? skal der dog være mulighed for at bygge en sommerbolig på op til 8 meter i bredden, såfremt afstanden til skel mod nabo eller sti er min. 2,5 meter.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget