Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken

 • Plannummer

  1.B.32

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning, i forbindelse med de eksisterende butikker ved Bøjdenvej.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav

 • Opholdsarealer

  Den gamle beplantning og dammen ved Fjordparken skal bevares.

 • Trafik

  Banestien skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti.

 • Særlige bestemmelser

  Max. butiksstørrelse 1000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget