3.C.1

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Hovedgaden

 • Plannummer

  3.C.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Centerområde til indretning af erhvervsarealer til brancher, der indgår i udpegningen af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må etableres indtil 5.600 m2 til detailhandel, heraf maksimalt 3.600 m2 til dagligvarebutikker og 2.000 m2 til udvalgsvarebutikker. Bruttoetagearealer må være max. 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Opholdsarealer

  Det lille friareal for enden af Hulvejen bør forskønnes og bevares, og der skal skabes forbindelse til ådalens naturområde mod nord.

 • Trafik

  Der skal etableres 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal til dagligvarebutikker.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet plan for centerområdet, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter samt bevaringsværdier.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst