1.E.8

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde Vestergade

 • Plannummer

  1.E.8

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsområde til kontor og serviceerhverv, håndværks - samt lettere industri - og fremstillings/værkstedsvirksomheder, tankstationer og med mulighed for op til én butik til lokalområdets daglige forsyning på op til 1.200 m2 samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper på op til 4.000 m2 pr. butik. Der kan højest etableres 1.200 m2 dagligvarebutikker inden for rammeområdet ikke medregnet arealer til dagligvaresalg ifm. tankstationer og højest 4.200 m2 butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

 • Bebyggelsens omfang

  For at sikre bebyggelsen på Nydamsvej gode omgivelser skal der hegnes med levende beplantning i skel mod Nydamsvej.

 • Trafik

  Der må ikke etableres flere overkørsler til Vestergade. Der skal sikres tværgående stiforbindelser mellem Vestergade og Nydamsvej.

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1.000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Butikker med særligt pladskrævende varer, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget