1.C.3

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, bykernen - Kvickly, Netto m.m.

 • Plannummer

  1.C.3

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidte. 

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres mere end 39.900 m2 detailhandel inden for centerområderne i Nyborgs bymidte, hvilket omfatter rammeområderne 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7 og 1.C.8. De maksimale butikstørrelser er for dagligvarebutikker 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2.

 • Trafik

  Stier skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget