Nyborg, Campushaven

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Campushaven

 • Plannummer

  1.B.43

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  10.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal bebygges efter en samlet plan, der sikrer en harmonisk sammenhæng med de tilstødende boligområder.

 • Trafik

  For bebyggelse udlagt til 1 og 2 værelses boliger, skal der udlægges min. 1/4 p-plads pr. bolig. Til 3 værelses boliger og derover anlægges 1½ p-plads pr. bolig.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget