1.O.4 - Nyborg, Gymnasiet, Frisengårdsen m.m.

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Gymnasiet, Frisengårdsen m.m.

 • Plannummer

  1.O.4

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Børn- og ungeområde

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst