Rekreativt område ved Ørbæk Å

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Rekreativt område ved Ørbæk Å

 • Plannummer

  3.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området må kun benyttes som åbent grønt, rekreativt område. Området skal sikre en grøn kile mellem åen og byudviklingsområdet mod syd. Området kan benyttes som friareal for boliger inden for byudviklingsområdet mod syd, men kan kun indrettes som engareal med naturværdier.

 • Områdets anvendelse

  Området skal etableres som et engareal med naturværdi, så det kan fungere som en økologisk forbindelse, der binder ådalen og vådområdet nord for planområdet sammen.

 • Bebyggelsens omfang

  Området må ikke bebygges.

 • Trafik

  Der skal etableres stiforbindelse med offentlig adgang mellem ådalen og byudviklingsområdet samt mod øst til fremtidige etaper.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget