Bypark ved Yderpierne

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Bypark og rekreativt område ved Yderpiererne

 • Plannummer

  1.R.26

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  120 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Trafik

  Rammeområdet skal forbindes fra nord til syd af offentlig tilgængelig promenade. Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Lokalplanområdet er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg Havn

 • Særlige bestemmelser

  Promenader skal være offentlig tilgængelige og der skal være fri passage. Placering og udformning af promenade skal tilpasses byudviklingen på tilstødende arealer på Yderpiererne. Dog skal promenader i gennemsnit være 5 m brede.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget