Nyborg, Sølyst

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Sølyst

 • Plannummer

  1.B.45

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  3360 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Der må ikke udstykkes nye ejendomme inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Ikke registreret