Nyborg, Pilsgården

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Pilsgården

 • Plannummer

  1.B.33

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning, i forbindelse med de eksisterende butikker ved Bøjdenvej.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav

 • Opholdsarealer

  Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser.

 • Trafik

  Områdets interne stinet skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 11 og lokalplan nr. 22 og 99

 • Særlige bestemmelser

  Max. butiksstørrelse 1000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget