1.B.47 - Nyborg, Strandhøjen tæt-lav

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Strandhøjen tæt-lav

 • Plannummer

  1.B.47

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebygget grundareal i m2

  60%

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Ud over boliger må byggefeltet også indeholde fælleshus, samt andre fællesrum. Derudover må en mindre del af boligerne opføres som plejeboliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må max. bygges 26.000 m2, ud over det eksisterende fælleshus og kælder.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget