1.B.2 - Nyborg, Skovparken

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Skovparken

 • Plannummer

  1.B.2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  800

 • Anvendelse

  Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning i tilknytning til eksisterende butikstorv.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav

 • Opholdsarealer

  De udlagte friarealer skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 233 og lokalplan nr. 233 supplement

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 800 m2. Max. butiksstørrelse 700 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget