1.B.1 - Nyborg, Skaboeshuse

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Skaboeshuse

 • Plannummer

  1.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg.

 • Trafik

  Ved evt. vejforlægning af Skaboeshusevej skal der etableres et plantebælte langs vejen.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 104 samt delvist af byplanvedtægt nr. 4 og lokalplan nr. 62

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1500 m2

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget