2.R.3 - Ullerslev, rekreativt område ved Postkrogen

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, rekreativt område ved Postkrogen

 • Plannummer

  2.R.3

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget