2.O.2 - Ullerslev, Kaliffenlund

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Kaliffenlund

 • Plannummer

  2.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Fritids- og friluftsaktiviteter.

 • Områdets anvendelse

  Fritidsområde til klubber, kolonihaver m.m.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 30

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål, Kulturelle institutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget