2.O.1 - Ullerslev, offentligt område

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, offentligt område

 • Plannummer

  2.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til kultur-og fritidsformål så som, klublokaler, undervisning og sport.

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningerne er bevaringsværdige bygninger og skal bevares som et samlet anlæg. Om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  Den gamle landbohave bør bevares.

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget