2.B.8 - Ullerslev, Boliger Vestergaard

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Boliger Vestergaard

 • Plannummer

  2.B.8

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres ny bebyggelse, der kan indrettes max. 12 boliger i eksist. stuehus og driftsbygninger.

 • Trafik

  Området skal trafikbetjenes fra p-plads ved forsamlingshus.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 214

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst