2.B.7 - Ullerslev, Boligområde Kirkebakken

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Boligområde Kirkebakken

 • Plannummer

  2.B.7

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan 49

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget