2.B.2 - Ullerslev, Skovkrogen, Kirkekrogen og Teglvænget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Skovkrogen, Kirkekrogen og Teglvænget

 • Plannummer

  2.B.2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent åben-lav 30, tæt-lav 35%. evt. ny-, om- og tilbygninger udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  De grønne fællesarealer skal opretholdes.

 • Trafik

  Det eksisterende stisystem skal fastholdes og udbygges.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 5, 38 og 43

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige udpeges.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget