10.B.5 - Tårup, Bækvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Tårup, Bækvej

 • Plannummer

  10.B.5

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  900

 • Opholdsarealer

  Min. 10% af området skal udlægges til samlet fælles friareal.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes samlet udstyknings- og bebyggelsesplan for hele området. Grundstørrelse min. 900 m2. Max grundstørrelse 1.400 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget