10.B.3 - Tårup, Tårup Byvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Tårup, Tårup Byvej

 • Plannummer

  10.B.3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. B 12.06

 • Særlige bestemmelser

  Området kan kun opdeles i 2 boligparceller

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget