10.B.2 - Tårup, Mosevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Tårup, Mosevej

 • Plannummer

  10.B.2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Bebyggelsens omfang

  Der er fastlagt byggefelter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 12.04.01

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget