9.B.1 - Skellerup, Hovmarken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Skellerup, Hovmarken

 • Plannummer

  9.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan etableres én butik til områdets lokale forsyning med max. butiksstørrelse 1000 m2.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 233

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget