5.O.1 - Refsvindinge, friskolen

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Refsvindinge, friskolen

 • Plannummer

  5.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Område omfattet af lokalplan nr. 11.1 og O 31.04

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget