5.B.3 - Refsvindinge, Bøgebjerget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Refsvindinge, Bøgebjerget

 • Plannummer

  5.B.3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Bebyggelsens omfang

  Rummeligheden er fastlagt til max 20 boliger.

 • Opholdsarealer

  50% af området skal udlægges til min. 2 samlede fælles friarealer / grønne kiler.

 • Trafik

  Der skal etableres stiforbindelse i sammenhæng med sti i Møllehaven.

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget