30.E.1 - Revsvindinge, erhvervsområde, bryggeriet

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Revsvindinge, erhvervsområde, bryggeriet

 • Plannummer

  30.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Erhvervsområde for mindre fødevarevirksomhed

 • Områdets anvendelse

  Bryggeri, bolig og overnatningshytter, samt festivalplads.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun være 1 bolig med et max. boligareal på 250 m2. Det samlede erhvervsareal må max. være 1791 m2, der må max. nyopføres eller inddrages 500 m2 nyt erhvervsareal.

 • Opholdsarealer

  Område med hytter, festival og det eksist. naturområde bagest på grunden bevares grønne.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan 237

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget