1.R.9 - Nyborg, Nyborg Strandcamping v. Hjejlevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Nyborg Strandcamping v. Hjejlevej

 • Plannummer

  1.R.9

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Campingplads med kiosk til områdetsdrift og lejerchefbolig.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 138

 • Særlige bestemmelser

  Kapacitet 205 campingenheder, heraf 18 til autocampere. Af de 205 enheder kan max 30% udnyttes til hytter, ialt max 61 hytter. Heraf kan opføres 20 hytter af 25 m2.

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget