1.R.6 - Nyborg, Hotel Nyborg Strand

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Hotel Nyborg Strand

 • Plannummer

  1.R.6

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone og sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  24

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området må anvendes til hotel- kursus- og konferencevirksomhed.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må opføres i 4 etager med en max højde på 16 meter, dog i enkelte områder op til 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 24 meter.

 • Opholdsarealer

  Parkområdet ved hotellet skal opretholdes, og der skal være levende hegn mod nabobeboelser.

 • Miljø

  Det skal sikres, at trafik på p-plads generer nabobebyggelser mindst muligt.

 • Trafik

  Stiforbindelsen mellem Vagtstien og Christianslundsvej skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan 232.

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget