1.R.3 - Nyborg, Strandområde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Strandområde

 • Plannummer

  1.R.3

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone, landzone og sommerhusområde

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlig badestrand

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion som badestrand med en max. højde på 3 m.

 • Miljø

  Der kan etableres nødvendig kystsikring

 • Særlige bestemmelser

  Der må ikke etableres hindringer for fri passage på sti og sandstrand.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget