1.R.22 - Nyborg, Grønt område ved Jagtenborg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Grønt område ved Jagtenborg

 • Plannummer

  1.R.22

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Pilsmosen er §3 område, der skal bevares og beskyttes. Området fungerer som en del af en sammenhængende grøn korridor.

 • Trafik

  Områdets stiforbindelser skal tilsluttes cykelsti ved Fynsvej og rekreativ sti i det tidligere jernbanetracé.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget