1.R.21 - Nyborg, kursuscenter v. Gl. Vindingevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, kursuscenter v. Gl. Vindingevej

 • Plannummer

  1.R.21

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Kursus eller hotelvirksomhed.

 • Bebyggelsens omfang

  Evt. yderligere bebyggelse skal placeres i nær tilknytning til den eksisterende og tilpasses denne med hensyn til byggeskik, materialer og farver.

 • Miljø

  Områdets landskabelige værdier skal sikres, herunder navnlig forholdet til de fredede arealer ved Holckenhavn Fjord.

 • Trafik

  Banestien skal opretholdes og have uhindret forbindelse til det øvrige stisystem.

 • Lokalplaner

  Området er omffattet af lokalplan nr. 15 og 15.1

 • Særlige bestemmelser

  Området må ikke udstykkes yderligere.

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget