1.R.20 - Nyborg, Grønningen Ravnekær

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Grønningen Ravnekær

 • Plannummer

  1.R.20

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til boldbaner, legeplads, kolonihaver, arealer til dyrehold og institutionsformål m.v.

 • Bebyggelsens omfang

  I området ved gården og vandhullet kan placeres bebyggelse til institutioner, fælleshus, værksted m.m. Området rummer kolonihaveforeningen Ravnekær, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet.

 • Opholdsarealer

  Søen og området omkring skal forskønnes og holdes i god miljømæssig stand.

 • Trafik

  Stisystemer på tværs af arealet mellem boligområderne skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 140

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget