1.R.2 - Nyborg, Skovly

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Skovly

 • Plannummer

  1.R.2

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Området rummer kolonihaver, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet.

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget